Tin Tức

Trùng Sinh Nhẫn Giả

29-03-2020

Trùng Sinh Nhẫn Giả là tính năng giúp người chơi có thể thu lại lượng tài nguyên đã sử dụng để nâng cấp Nhẫn Giả. Người chơi cần dùng vàng để tiến hành Trùng Sinh Nhẫn Giả

Nội dung

Điều kiện Trùng Sinh Nhẫn Giả:

- Không có trong đội hình ra trận

- Đã từng được tăng trưởng (tăng cấp, tăng nhẫn thuật, tăng phẩm)

Quy tắc Trùng Sinh Nhẫn Giả

- Cần dùng Vàng để tiến hành trùng sinh

+ Vàng cơ bản khi trùng sinh là 60 Vàng

+ Tùy thuộc vào số lượng tính năng trưởng thành đã được tăng thì Vàng sẽ được cộng thêm vào.

Loại tăng trưởng Tăng cấp Tăng phẩm Nhẫn thuật
Vàng 60 40 20

+ Khi trùng sinh thành công, cấp độ các tính năng trưởng thành sẽ được reset về cấp độ cơ bản của nhẫn giả đó. Đồng thời hoàn trả lại nguyên liệu tiêu hao tương ứng

- Tăng cấp: 

+ Dựa theo số lượng kinh nghiệm đã dùng để lên cấp độ hiện tại và số kinh nghiệm còn dư để quy đổi ra Sách Kinh Nghiệm

+ Nếu lượng kinh nghiệm tổng lớn hơn kinh nghiệm của Sách Kinh Nghiệm thì quy ra số lượng sách có thể nhận được

+ Tương tự tính lượng kinh nghiệm còn lại sau khi quy ra sách rồi so sánh với các loại sách tiếp theo

Lưu ý: Phần kinh nghiệm nếu có thừa trong khoảng từ 1 đến dưới 500 thì sẽ hoàn trả 1 Sách Kinh Nghiệm - Trắng (500 EXP)

- Nhẫn thuật:

 + Dựa theo cấp độ các skill Chủ động hiện tại của nhẫn giả để hoàn trả toàn bộ Xu đã nâng

- Tăng phẩm:

 + Dựa trên bậc phẩm hiện tại của nhẫn giả để hoàn trả lại toàn bộ Phi Tiêu, Chứng Nhận Ninja và Thẻ Bài Danh Dự đã nâng

Lưu ý: Sau khi chuyển sinh, vật phẩm sẽ được chuyển trực tiếp vào túi đồ nhân vật

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái cùng với Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

----Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ