Tin Tức

Trang Bị

27-02-2020

Hệ thống Trang bị của Nhẫn Giả Vô Song 3D rất phong phú, có chiều sâu. Ngoài ra liên quan đến trang bị còn có nhiều tính năng kèm theo.

Thuộc tính trang bị

- Trang bị gồm có: Vũ Khí, Mặt Nạ, Dây Chuyền, Găng Tay, Ám Khí, Nón, Áo, Quần, Giày và Nhẫn

- Chất lượng trang bị được quy định bởi các thuộc tính sau

+ Cấp và phẩm trang bị càng cao, thuộc tính cơ bản càng cao.

+ Phẩm chất trang bị càng cao, thuộc tính trang bị càng cao. Phẩm chất từ thấp đến cao quy định như sau: Trắng < Lục < Lam < Tím < Vàng < Cam < Đỏ.

Nâng Cấp Trang Bị

- Level: Nhân vật đạt cấp độ 60 mở nâng cấp trang bị

- Nâng cấp giúp tăng chỉ số cơ bản cho trang bị. Cấp độ nâng cấp càng cao, chỉ số cơ bản của trang bị càng cao.

- Người chơi có thể sử dụng Đá Nâng Cấp để nâng cấp trang bị. Cấp độ nâng cấp càng cao, phẩm chất đá nâng cấp yêu cầu càng cao. Đá Nâng cấp từ thấp đến cao được quy định như sau: Đá Nâng cấp trắng < Đá Nâng cấp Lục < Đá Nâng cấp Lam < Đá Nâng cấp Tím < Đá Nâng cấp Vàng < Đá Nâng cấp Cam < Đá Nâng cấp Đỏ.

- Nâng cấp trang bị có tỷ lệ thất bại nhất định. Mỗi lần thất bại, tỷ lệ thành công được cộng thêm 5%.

- Cấp độ nâng cấp trang bị tối đa không vượt quá cấp nhân vật.

- Đá Nâng Cấp chủ yếu nhận được thông qua Phụ bản Cốt truyện hoặc mua ở cửa hàng

Khảm Bảo Thạch

- Level: Người chơi đạt cấp độ 85 mở khảm nạm bảo thạch

- Mỗi trang bị có tối đa 4 lỗ khảm bảo thạch. Mặc định mở 3 lỗ, lỗ thứ 4 yêu cầu người chơi đạt VIP 5 để mở khóa.

- Bảo Thạch khảm nạm có 2 loại.

+ Bảo thạch công kích gồm đá Công Kích, Bạo Kích, Chính Xác, Tất Sát chỉ khảm được vào Vũ Khí, Dây Chuyền và Mặt Nạ.

+ Bảo thạch phòng ngự gồm đá Sinh Lực, Phòng Ngự, Né Tránh, Đỡ Đòn chỉ khảm được vào Găng Tay, Nón, Áo, Quần, Giày.

- Bảo thạch cấp càng cao chỉ số cộng thêm càng cao. Bảo thạch có tối đa 12 cấp.

- Bảo thạch chủ yếu nhận được thông qua cửa hàng và các sự kiện.

Tẩy Luyện trang bị

- Level: Nhân vật đạt cấp 180 mở tẩy luyện trang bị

- Trang bị nhận được sau khi giám định sẽ có tối đa 6 dòng tẩy luyện đối với các trang bị có phẩm chất Cam trở lên. Dòng tẩy luyện là ngẫu nhiên min – max.

- Người chơi có thể thu thập các trang bị cùng loại có các dòng tẩy luyện tốt hơn để tẩy luyện sang trang bị đang sử dụng. Phẩm chất tẩy luyện cao nhất là Đỏ.

Bộ Trang Bị

- Level: Nhân vật cấp 230 mở tính năng Bộ trang bị

- Bộ trang bị gồm có 2 bộ. Dùng Đá Nguyệt Ấn để đúc bộ Nguyệt Ấn, đá Nhật Ấn để đúc bộ Nhật Ấn. Phải đúc lên Nguyệt Ấn mới có thể tiếp tục đúc bộ Nhật Ấn.

- Trang bị phẩm chất cam trở lên mới có thể đúc bộ trang bị. Trang bị phẩm chất càng cao số lượng đá yêu cầu càng nhiều.

- Đúc đủ số lượng bộ trang bị sẽ kích hoạt dòng ẩn tăng thuộc tính cho nhân vật. Thuộc tính 2 bộ trang bị là riêng biệt, không cộng dồn.

- Khi tháo trang bị khỏi nhân vật, toàn bộ đá đúc sẽ được trả về túi. Nếu túi đầy sẽ trả qua thư.

- Đá đúc trang bị chủ yếu nhận được thông qua Đoạt bảo, Đại chiến Akatsuki và các sự kiện.

Cường Hóa

- Level: Nhân vật cấp đạt cấp 280 mở tính năng cường hóa trang bị

- Cường hóa trang bị giúp tăng chỉ số của trang bị. Tối đa được cường hóa lên cấp 15.

- Người chơi sử dụng đá cường hóa để cường hóa trang bị. Cường hóa có tỷ lệ thành công nhất định, để tăng tỷ lệ thành công, có thể sử dụng thêm đá chúc phúc.

- Trang bị khi cường hóa thất bại sẽ rớt cấp độ cường hóa. Đối với trang bị từ +8 trở lên có thể sử dụng Bùa may mắn cấp độ tương ứng để ngăn không bị rớt cấp cường hóa.

- Đá Cường hóa có thể nhận được thông qua Cấm địa Xà quật. Đá chúc phúc và Bùa may mắn có thể dễ dàng mua được ở Cửa hàng.

Tinh luyện trang bị

- Level: Nhân vật đạt cấp 370 mở tính năng Tinh luyện trang bị

- Tinh luyện trang bị giúp tăng chỉ số cơ bản cho trang bị. Tối đa có thể tinh luyện lên cấp 30.

- Tinh luyện chia làm 2 nhóm trang bị. Vũ khí, Dây chuyền và Mặt nạ cần có Lợi nhẫn thạch. Găng tay, Mũ, Áo, Quần, Giày cần có Kiên thuẫn thạch.

- Lợi nhẫn thạch và Kiên thuẫn thạch có thể nhận được thông qua Cấm địa Cáp Mỗ Sơn.

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

                                                                                ----Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ