Tin Tức

Tính năng khác

29-03-2020

 Điều chỉnh Quà Hạng hàng ngày Đấu Trường:

- Top 1 - 2 - 3 có thể nhận được đá đột phá

- Phần thưởng:

TOP Vật phẩm
TOP 1 Công Huân x2000
Bạc x200
Đá Đột Phá x5
TOP 2 Công Huân x1500
Bạc x150
Đá Đột Phá x3
TOP 3 Công Huân x1200
Bạc x100
Đá Đột Phá x2

Lưu ý: Phần thưởng sẽ được gửi về thư

Thêm mới Rương tự chọn:

- Người chơi có thể lựa chọn vật phẩm có trong rương

- Người chơi thu thập rương thông qua sự kiện

- Phần thưởng trong rương tùy thuộc vào từng giai đoạn

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ