Tin Tức

Phúc Lợi Tân Binh

21-05-2020

Lợi ích chỉ dành cho những Nhẫn Giả mới, Nhẫn Giả có thể nhận phần thưởng Phúc Lợi Tân Thủ thêm một lần nữa bằng cách tham gia quay trờ lại cùng Nhẫn Giả Vô Song 3D.

Giới Thiệu

- Nhẫn Giả tạo nhân vật mới tại các máy chủ mở từ 1 ngày trở lên sẽ nhận được phần thưởng hỗ trợ.

- Dựa theo chênh lệch ngày mở máy chủ đối với ngày tạo nhân vật sẽ nhận được thưởng tương ứng.

- Đủ điều kiện, hệ thống sẽ phát phần thưởng qua thư.

Nội Dung Thư

Điều Kiện Tham Gia

- Nhẫn Giả đăng nhập trễ hơn so với ngày mở máy chủ.

- Thời gian đăng nhập trễ: 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trở lên.

Cách Tham Gia

- Nếu Nhẫn Giả tạo nhân vật đạt đủ điều kiện sẽ nhận được Thư ngay khi vừa gia nhập thế giới Nhẫn Giả Vô Song.

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ