Tin Tức

Hệ thống Sư đồ

26-02-2020

Tính năng Sư Đồ giúp người chơi gắn kết với nhau, cùng nhau bước đi trên con đường Huyền Thoại. Nhân vật đạt cấp 30 có thể tìm Nhẫn Giả khác để bái sư.

Cách mở giao diện Sư Đồ

- Tại giao diện màn hình chính, Nhẫn Giả chọn tính năng Hảo Hữu, sau đó chọn mục Sư Đồ ở thanh điều hướng bên phải

Sư Phụ

- Nhân vật đạt cấp: 100 trở lên

- Chênh lệch hơn 10 cấp mới (Cấp 100 trở lên)

- Tối đa nhận 5 đồ đệ

Đồ đệ

- Nhân vật đạt cấp: 30

- Chỉ nhận duy nhất 1 sư phụ

Lợi ích Sư Đồ

-  Đồ đệ:

    + Nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm sau khi truyền công

- Sư phụ:

    + Sau truyền công Sư phụ nhận được buff x2 kinh nghiệm trong 1 giờ

    + Khi Đồ đệ nạp vàng, Sư Phụ sẽ nhận được lợi tức 5% số vàng Đồ đệ nạp thông qua hệ thống Thư

    + Khi toàn bộ các Đồ đệ của Sư Phụ nạp vàng đến các mốc nhất định, Sư Phụ sẽ được nhận thêm lượng Bạc tương ứng với

Trục suất và Phản Sư

- Đối với Sư Phụ:

    + Nếu đồ đệ không online 3 ngày liên tiếp, sư phụ có thể [Trục xuất] mà không phải chịu hình phạt nào

    + Nếu đồ đệ online đều, sư phụ vẫn có thể cưỡng chế [Trục xuất], trong 3 ngày tiếp theo không thể nhận thêm đồ đệ nào khác.

    + Khi Trục xuất sẽ tốn 100 bạc

- Đối với Đồ đệ

 + Có thể phản sư nếu Sư Phụ offline quà 3 ngày

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

----Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ