Tin Tức

Biến Thân Chi Thuật

08-03-2020

Biến Thân Chi Thuật là một loại thuật dùng để thay đổi hình thể, được thi triển lên bản thân hoặc thực thể khác. Thuật có thể thay đổi màu sắc, kích thước và hình dáng của nhân vật.

Điều kiện

Đẳng cấp yêu cầu Số lượng Biến Thân
Đạt cấp 60 Kích hoạt Biến Thân thứ 1
Đạt cấp 165 Kích hoạt Biến Thân thứ 2

Nội dung

- Tại giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Nhẫn Giả ở phía dưới bên phải màn hình.

Nhẫn giả

- Hiển thị toàn bộ danh sách Nhẫn Giả có thể biến thân với các thông tin

  • + Tên Nhẫn Giả.

  • + Hệ Nhẫn Giả: Phong - Lôi - Thủy - Hỏa - Thổ (Vẫn chịu ảnh hưởng bởi quy luật: Tương Sinh – Tương Khắc).

  • + Điều kiện mở Nhẫn Giả: Thẻ Nhẫn Giả hoặc Nhẫn Hồn.

  • + Cấp Nhẫn Giả: Được chia thành B - A - S - SS.

- Tại đây sẽ dễ dàng thấy được các thuộc tính cơ bản: Thể chất - Sức mạnh - Thân pháp - Linh hoạt.

Đội hình

- Các Nhẫn Giả được chọn vào đội hình sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật chính.
- Nhân vật chính có thể biến thân Nhẫn Giả đã chọn trong Đội hình.
- Ngoại hình nhân vật chính sẽ chuyển thành Nhẫn Giả đã chọn biến thân và sử dụng toàn bộ bộ kỹ năng của Nhẫn Giả đó.

Tăng cấp

 

- Nhẫn Giả khi kích hoạt có đẳng cấp là 1, có thể tiến hành tăng cấp.
- Nguyên liệu tăng cấp: Sách Kinh Nghiệm Trắng - Lục - Lam - Tím - Vàng - Cam - Đỏ.
- Các điểm thuộc tính của Nhẫn Giả sẽ tăng khi tiến hành tăng cấp.
- Cấp của Nhẫn Giả không thể cao hơn cấp của nhân vật chính.

Nhẫn thuật

- Nhẫn thuật là kỹ năng của Nhẫn Giả. Nhẫn thuật được tu luyện phụ thuộc vào đẳng cấp của Nhẫn Giả.
- Nguyên liệu tăng Nhẫn thuật: Xu.
 

Bậc sao


- Bậc sao khi kích hoạt Nhẫn Giả: 1 sao, có thể tăng cấp bậc sao.
- Tối đa có 6 bậc sao, mỗi bậc được chia thành 10 bậc sao nhỏ.
- Nguyên liệu tăng bậc sao: Nhẫn Hồn, Đá Đột Phá.
- Thuộc tính của Nhẫn Giả sẽ được tăng sau khi tăng bậc sao.

Tăng phẩm

 

- Phẩm chất của Nhẫn Giả khi kích hoạt: Trắng.
- Phẩm chất được tiến cấp: Trắng - Lục - Lam - Tím - Vàng -  Cam - Đỏ.
- Nguyên liệu tăng phẩm chất: Phi Tiêu các cấp - Chứng nhận Ninja các cấp - Thẻ Bài Danh Dự
- Thuộc tính của Nhẫn Giả sẽ tăng sau khi Nhẫn Giả tăng phẩm chất.
- Tăng phẩm chất Nhẫn Giả sẽ mở thêm kỹ năng bị động của Nhẫn Giả đó.

Lưu ý

- Sau khi xếp Nhẫn Giả vào đội hình, tại giao diện chính có thể biến thân bằng cách nhấp vào biểu tượng Nhẫn Giả phía trên biểu tượng Nhẫn Thuật nhân vật chính.
- Sau khi biến thân, Nhẫn Thuật của nhân vật chính sẽ đổi thành Nhẫn Thuật của Nhẫn Giả biến thân.

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái cùng với Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

----Na kính bút---

 

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ