Tin Tức

Ấn Chú

27-02-2020

 

Ấn chú là hệ thống đặc biệt giúp tăng chỉ số nhân vật. Hệ thống Ấn chú gồm có các tính năng: Ấn chú, Phân Giải, Trao đổi và Họa Ấn. Nhân vật đạt cấp 65 mở tính năng Ấn Chú

Ấn chú

 

- Mỗi nhân vật có 8 Nhãn Ấn có thể khảm tối đa 8 loại Ấn chú khác nhau. Mỗi loại Ấn chú lại tăng 1 chỉ số riêng biệt cho nhân vật, người chơi có thể tự chọn loại ấn chú để khảm vào Nhãn Ấn cho phù hợp với từng trường hợp.

- Mặc định mở khóa 2 Nhãn Ấn, muốn mở khóa các Nhãn Ấn tiếp theo phải vượt qua số tầng Ảo cảnh vạn tượng nhất định.

- Ấn chú có phẩm chất càng cao chỉ số cơ bản càng lớn. Có thể tăng chỉ số cho Ấn chú thông qua Thăng Cấp. Thăng Cấp tiêu tốn Tinh hoa.

- Ấn chú có thể thăng cấp tối đa đến cấp độ 100.

Phân giải

 

- Niệm ấn và Ấn chú có thể phân giải để nhận về Tinh hoa. Phẩm chất Niệm ấn và Ấn chú càng cao, tinh hoa nhận được càng nhiều.

Họa Ấn

 

- Họa Ấn là tính năng dùng để nhận được các loại Ấn Chú, giúp người chơi thu thập các loại Ấn Chú 1 cách nhanh nhất.

- Người chơi có thể sử dụng Thiên Nhãn Thạch hoặc dùng vàng trực tiếp để Họa Ấn. Mỗi lần Họa ấn ngoài Ấn chú còn nhận được thêm Mảnh Ấn Chú.

- Thiên Nhãn Thạch chủ yếu nhận được qua nhiệm vụ và các sự kiện.

Trao đổi

 

- Mảnh ấn chú nhận được thông qua Họa ấn có thể dùng để trao đổi các loại Ấn Chú cao cấp ở tính năng trao đổi.

- Phẩm chất Ấn chú càng cao, số lượng Mảnh Ấn Chú cần dùng càng nhiều.

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

----Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ