Tin Tức

Đặc quyền Vip

11-03-2020

Quý Nhẫn Giả thân mến!

Nhẫn Giả Vô Song 3D có một hệ thống VIP và Đặc Quyền VIP cực kỳ đang dạng. Mỗi mốc VIP đề có thể ảnh hưởng đặc quyền và nhận quà riêng cho từng mốc.

CẤP VIP

ĐẶC QUYỀN CHUNG

ĐẶC QUYỀN RIÊNG

1

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Danh Sĩ Nhẫn Giới”
 • • Đánh quái nhận them 10% kinh nghiệm
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 1
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 4
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +1
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hàng ngày: +1

2

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Kỳ Tài Xuất Chúng”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 2
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 5
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +1
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +2
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +2

3

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Xuất Thần Nhập Hóa”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 3
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 6
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +1
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +2
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +1
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +1
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +1
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +1

4

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Danh Chấn Nhất Phương”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 4
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 7
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +1
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +2
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +2

5

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Danh Chấn Nhẫn Giới”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 5
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 8
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +2
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +2

6

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Uy Chấn Nhẫn Giới”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 6
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 9
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +3

7

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Ngạo Thị Nhẫn Giới”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 7
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 10
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +2
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +4
 • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +4
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +3

8

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Nhẫn Giới Vô Song”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 8
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 11
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +4
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +4
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +3
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +3

9

 • • Sở hữu tôn hiệu đặc biệt: “Đăng Phong Tạo Cực”
 • • Đánh quái nhận them 30% kinh nghiệm
 • • Được quyền khiêu chiến Akatsuki VIP
 • • Miễn phí dịch chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ
 • • Nhận được gói ưu đãi VIP 9
 • • Số lần chiêu tài mỗi ngày: 12
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Làng Lá hang ngày: +3
 • • Số lần tham gia Thí Luyện Ninja mỗi ngày: +4
 • • Số lần khiêu chiến phó bản hang ngày: +4
 • • Số lần tham gia Hang Ổ Orochimaru hang ngày: +4
 • • Số lần khiêu chiến Xà Quật hang ngày: +4
 • • Số lần tham gia Bảo Vệ Naruto hang ngày: +4
 • • Số lần tham gia Cáp Mỗ Sơn hang ngày: +4

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái cùng với Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

 

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ