Tin Tức

Tích lũy tiêu phí tuần thứ 51

13-07-2020

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Diễn ra trên toàn bộ máy chủ: 

Đợt 1: 05h00 ngày 20/02/2021 - 04h59 ngày 23/02/2021

Đợt 2: 05h00 ngày 23/02/2021 - 04h59 ngày 27/02/2021

(Hình ảnh minh họa)

Quà tặng: 

Đợt 1 Mốc Tiêu Phí Item Số lượng
2000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 10
Đá Đột Phá 50
Túi Bảo Thạch-4 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 2
5000 Bùa Kinh Nghiệm x3 2
Túi Bảo Thạch-5 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
Huy Chương Ám Bộ 1
10000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 5
Rương Phụ Trang Đỏ Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Huy Chương Ám Bộ 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 5
20000 Đá Đột Phá 200
Bùa Bảo Hộ +19 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 10
Nhẫn Hồn Oonoki 30
Huy Chương Ám Bộ 4
50000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 100
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Nhẫn Hồn Oonoki 50
Bùa Bảo Hộ +20 1
Túi Bảo Thạch - 8 4

 

Đợt 2 STT Mốc Tiêu Phí Item SL
1 3000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 10
2 Đá Đột Phá 50
3 Túi Bảo Thạch-4 2
4 Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 2
6 6000 Bùa Kinh Nghiệm x3 2
7 Túi Bảo Thạch-5 1
8 Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
9 Huy Chương Ám Bộ 1
11 12000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 5
12 Rương Phụ Trang Đỏ Siêu Cấp 2
13 Túi Bảo Thạch-7 2
14 Huy Chương Ám Bộ 2
15 Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 5
16 30000 Đá Đột Phá 200
17 Bùa Bảo Hộ +19 1
18 Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 10
19 Nhẫn Hồn Oonoki 30
20 Huy Chương Ám Bộ 4
21 60000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 100
22 Rương Ngũ Hành Ấn 100
23 Nhẫn Hồn Oonoki 50
24 Bùa Bảo Hộ +20 1
25 Túi Bảo Thạch - 8 5

 

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ