Tin Tức

Tích lũy tiêu phí tuần thứ 39

27-11-2020

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Diễn ra trên toàn bộ máy chủ: 

Đợt 1: 05h00 ngày 28/11/2020 - 04h59 ngày 01/12/2020

Đợt 2: 05h00 ngày 01/12/2020 - 04h59 ngày 05/12/2020

(Hình ảnh minh họa)

Quà tặng: 

Đợt 1 Mốc Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
2000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 10
Đá Đột Phá 50
Túi Bảo Thạch-4 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 2
5000 Bùa Kinh Nghiệm x3 2
Túi Bảo Thạch-5 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
Huy Chương Ám Bộ 1
10000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 5
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-5 2
Huy Chương Ám Bộ 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 5
20000 Đá Đột Phá 200
Bùa Bảo Hộ +18 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 10
Nhẫn Hồn Sasuke Thiên Ấn 30
Huy Chương Ám Bộ 4
50000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 100
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Nhẫn Hồn Sasuke Thiên Ấn 50
Bùa Bảo Hộ +19 1
Túi Bảo Thạch - 8 1

 

Đợt 2 Mốc Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
3000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 10
Đá Đột Phá 50
Túi Bảo Thạch-4 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 2
6000 Bùa Kinh nghiệm x3 2
Túi Bảo Thạch-5 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
Huy Chương Ám Bộ 1
12000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 5
Rương Phụ Trang Đỏ Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-5 2
Huy Chương Ám Bộ 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 5
30000 Đá Đột Phá 200
Bùa Bảo Hộ +18 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 10
Nhẫn Hồn Sasuke Thiên Ấn 30
Huy Chương Ám Bộ 4
60000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 100
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Nhẫn Hồn Sasuke Thiên Ấn 50
Bùa Bảo Hộ +19 1
Túi Bảo Thạch - 8 1

 

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ