Tin Tức

Tích lũy tiêu phí ngày tuần thứ 30

30-08-2020

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Diễn ra all server: 

Đợt 1: 05h00 ngày 26/09/2020 - 04h59 ngày 29/09/2020

Đợt 2: 05h00 ngày 29/09/2020 - 04h59 ngày 03/10/2020

(Hình ảnh minh họa)

Quà tặng: 

Đợt 1 Mốc Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
2000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 10
Đá Đột Phá 50
Túi Bảo Thạch-4 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 2
5000 Quyển Trục Thông Linh 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
Huy Chương Ám Bộ 1
10000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 5
Phi Tiêu - Gỗ 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Huy Chương Ám Bộ 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 5
20000 Đá Đột Phá 200
Bùa Kinh Nghiệm x3 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 10
Phi Tiêu - Gỗ 100
Huy Chương Ám Bộ 4
50000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Phi Tiêu - Gỗ 200
Túi Bảo Thạch-5 5
Huy Chương Ám Bộ 5

 

Đợt 2 Mốc Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
3000 Sách Kinh Nghiệm - Cam 15
Đá Đột Phá 70
Túi Bảo Thạch-4 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
6000 Quyển Trục Thông Linh 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 3
Huy Chương Ám Bộ 1
12000 Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 7
Phi Tiêu - Gỗ 70
Túi Bảo Thạch-5 2
Huy Chương Ám Bộ 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 6
30000 Đá Đột Phá 250
Bùa Kinh Nghiệm x3 2
Quyển Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 12
Phi Tiêu - Gỗ 120
Huy Chương Ám Bộ 4
60000 Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 70
Rương Ngũ Hành Ấn 120
Phi Tiêu - Gỗ 250
Túi Bảo Thạch-5 5
Huy Chương Ám Bộ 5

 

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ