Tin Tức

Tích lũy nạp ngày tuần thứ 22

28-06-2020

Phạm vi

- Toàn bộ máy chủ.

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 01/08/2020

- Kết thúc: 04:59 ngày 08/08/2020

Nội Dung

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Quà Tặng

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 500 Vàng 200
Mảnh Tula 5
Đá Công Kích-3 1
Sách Bộ Pháp - Cao Cấp 5
2 500 Vàng 200
Mảnh Tula 5
Đá Công Kích-3 2
Sách Bộ Pháp - Cao Cấp 5
3 500 Vàng 300
Mảnh Tula 5
Đá Công Kích-4 1
Sách Bộ Pháp - Cao Cấp 10
4 500 Vàng 300
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Công Kích-4 2
Sách Bộ Pháp - Cao Cấp 10
5 500 Vàng 500
Mảnh Tula 5
Đá Công Kích-5 1
Sách Bộ Pháp - Cao Cấp 20

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D- Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ