Tin Tức

Nạp mốc tuần thứ 4

08-03-2020

Tính theo ngày mở server:

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 22 đến 4h59 ngày thứ 23

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 23 đến 4h59 ngày thứ 24

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 24 đến 4h59 ngày thứ 25

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 25 đến 4h59 ngày thứ 26

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 26 đến 4h59 ngày thứ 27

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 27 đến 4h59 ngày thứ 28

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 28 đến 4h59 ngày thứ 29

https://nhangiavosong.vn/public/static/uploads/nap-moc-1.jpg

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 vàng vào game

+ Quy đổi 500 vàng vào game

+ Quy đổi 1000 vàng vào game

+ Quy đổi 2000 vàng vào game

+ Quy đổi 5000 vàng vào game

+ Quy đổi 10000 vàng vào game

Quà tặng: 

Ngày

Điều kiện

Số lần

Vật phẩm

Số lượng

22

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Sakura

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Sakura

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Linh Mã (7 ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Ngũ Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Hinata

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Hinata

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Giả Gaara

1

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

23

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Deidara

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Deidara

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Liệt Quỷ Hồ Lô (7 ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Ngũ Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Sasori

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Sasori

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Hồn Gaara

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

24

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Naruto

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Naruto

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Điệp Bộ (7 Ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Ngũ Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Hinata

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Hinata

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Hồn Gaara

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

25

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Shikamaru

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Shikamaru

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Thiên Thanh Bộ (7 Ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Lục Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Neji

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Neji

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Hồn Kakuzu

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

26

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Asuma

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Asuma

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Ngạ Quỷ Đàn (7 ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Lục Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Lee

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Lee

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Hồn Kakuzu

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

27

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Nhẫn Hồn Sasuke

4

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Nhẫn Hồn Sasuke

8

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Đao Atula (7 ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Lục Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Nhẫn Hồn Sasuke

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Nhẫn Hồn Sasuke

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Nhẫn Hồn Kakuzu

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

28

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Sách Bộ Pháp - Sơ Cấp

10

Rương Nhẫn Hồn Hạng B

10

Phi Tiêu - Gỗ

5

Đá Công Kích-2

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Sách Kinh Nghiệm_Vàng

10

Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp

5

Rương Nhẫn Hồn Hạng B

20

Chứng nhận ninja - Sơ Cấp

5

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Đá Đột Phá

50

Thẻ Bài Danh Dự

1

Khuôn Đúc Trang Bị

1

Đao Atula (7 ngày)

1

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Chakra Lục Vĩ

1

Phi Tiêu - Sắt

5

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Rương Nhẫn Hồn Hạng A

10

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Túi Bảo Thạch-3

5

Rương Nhẫn Hồn Hạng A

20

Rương Ngũ Hành Ấn

100

Huy Chương Ám Bộ

1

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Đá Công Kích-5

1

Rương Phụ Trang Đỏ

1

Rương Nhẫn Hồn Hạng S

40

Sách Kinh Nghiệm_Đỏ

20

 

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

 

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ