Tin Tức

Nạp đơn tuần thứ 51

03-08-2020

Thời gian sẽ được tính từ ngày mở server. 

Đợt 1: 05h00 ngày thứ 351 đến 04h59 ngày thứ 352

Đợt 2: 05h00 ngày thứ 352 đến 04h59 ngày thứ 353

Đợt 3: 05h00 ngày thứ 353 đến 04h59 ngày thứ 354

Đợt 4: 05h00 ngày thứ 354 đến 04h59 ngày thứ 355

Đợt 5: 05h00 ngày thứ 355 đến 04h59 ngày thứ 356

Đợt 6: 05h00 ngày thứ 356 đến 04h59 ngày thứ 357

Đợt 7: 05h00 ngày thứ 357 đến 04h59 ngày thứ 358

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

(Hình ảnh minh họa)

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 500 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

Quà tặng

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 20
Chứng Nhận Ninja - Sơ Cấp 5
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Túi bảo thạch-6 2
Phi Tiêu - Gỗ 30
Đá Đột Phá 50
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2


Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ