Tin Tức

Nạp đơn tuần thứ 37

08-10-2020

Thời gian sẽ được tính từ ngày mở server. 

Đợt 1: 05h00 ngày thứ 253 đến 04h59 ngày thứ 254

Đợt 2: 05h00 ngày thứ 254 đến 04h59 ngày thứ 255

Đợt 3: 05h00 ngày thứ 255 đến 04h59 ngày thứ 256

Đợt 4: 05h00 ngày thứ 256 đến 04h59 ngày thứ 257

Đợt 5: 05h00 ngày thứ 257 đến 04h59 ngày thứ 258

Đợt 6: 05h00 ngày thứ 258 đến 04h59 ngày thứ 259

Đợt 7: 05h00 ngày thứ 259 đến 04h59 ngày thứ 260

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

(Hình ảnh minh họa)

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 500 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

Quà tặng

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp  1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp  1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nguyệt Ấn 40
Tinh Hoa Thể Thuật - Trung Cấp 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 40
Túi Bảo Thạch 5 1
Tinh Hoa Thể Thuật - Cao Cấp 2
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 50
Rương Trang Bị Đỏ - Siêu Cấp 1

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ