Tin Tức

Nạp đơn tuần thứ 34

07-10-2020

Thời gian sẽ được tính từ ngày mở server. 

Đợt 1: 05h00 ngày thứ 232 đến 04h59 ngày thứ 233

Đợt 2: 05h00 ngày thứ 233 đến 04h59 ngày thứ 234

Đợt 3: 05h00 ngày thứ 234 đến 04h59 ngày thứ 235

Đợt 4: 05h00 ngày thứ 235 đến 04h59 ngày thứ 236

Đợt 5: 05h00 ngày thứ 236 đến 04h59 ngày thứ 237

Đợt 6: 05h00 ngày thứ 237 đến 04h59 ngày thứ 238

Đợt 7: 05h00 ngày thứ 238 đến 04h59 ngày thứ 239

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

(Hình ảnh minh họa)

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 500 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

Quà tặng

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp  1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 15
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quyền Trục Triệu Hồi - Cao Cấp 1
Niệm Ấn (8000) 5
Tích lũy nạp trong ngày đạt 1500 Vàng Sách Rèn Nhật Ấn 25
Sách Bộ Pháp - Trung Cấp 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Sách Kinh Nghiệm - Đỏ 10
Rương Phụ Trang Đỏ - Siêu Cấp 1

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song 3D - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ