Tin Tức

Sự kiện nạp đơn tuần thứ 1

07-03-2020

- Tính theo ngày mở server:

Đợt 1:  5h00 ngày thứ 3 đến 5h ngày thứ 4

Đợt 2:  5h00 ngày thứ 4 đến 5h ngày thứ 5

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

   + Tích lũy nạp Vàng đủ 300 Vàng

   + Tích lũy nạp Vàng đủ 900 Vàng

 

Điều kiện

Vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 300 Vàng

Quyển Trục Thông Linh

29

Đá Tăng Cấp - Trắng

5

Bùa Kinh Nghiệm x2

1

Túi Xu (Vừa)

1

Niệm Ấn (8000)

1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 900 Vàng

Quyển Trục Thông Linh

49

Đá Tăng Cấp - Trắng

10

Bùa Kinh Nghiệm x3

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1

Niệm Ấn (8000)

5

Đợt 2

Tích lũy nạp trong ngày đạt 300 Vàng

Sách Phong Ấn

29

Đá Tăng Cấp - Trắng

5

Bùa Kinh Nghiệm x2

1

Túi Xu (Vừa)

1

Niệm Ấn (8000)

3

Tích lũy nạp trong ngày đạt 900 Vàng

Sách Phong Ấn

49

Đá Tăng Cấp - Trắng

10

Bùa Kinh Nghiệm x3

2

Túi Xu (Siêu cấp)

1

Niệm Ấn (8000)

5

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ