Thể lệ
BẢNG XẾP HẠNG

HẠNG

TÊN NHÂN VẬT

LỰC CHIẾN

MÁY CHỦ

CẤP VIP

1

v...v

1574670

S80-TaRui

Vip 2

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ